Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Metsuriyrittäjyyden kehittämishanke_Tav1
Hallinnoija:Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
Aika:1.6.2005 - 31.12.2007
Toteutusalue:Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Kustannusarvio:70000 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tarkoituksena oli luoda toimiva yhteistyöverkosto metsuriyrittäjien ja metsäorganisaatioiden välille. Lisäksi pyrittiin kehittämään markkinoita ympärivuotiselle yrittäjyydelle löytämällä lisäansaintamahdollisuuksia muualta kuin metsätöiden parista. Ammattitaidon osammisen kehittäminen ja markkinointikanavan käyttöönotto sekä uusien metsruiyrittäjien innostaminen alalle olivat myös tavoitteena. Tavoitteisiin päästiin hankeaikana hyvin.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Metsuriyrittajyys_HAI.pdf


Takaisin
 
Softers Oy