Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Virranniemen kylän kehittämishanke
Hallinnoija:Virranniemen Kyläyhdistys Ry
Aika:20.10.2003 - 30.9.2007
Toteutusalue:Kuusamo
Kustannusarvio:51569 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Maisema, maankäyttö, ympäristö, Rakentaminen
  
Tiivistelmä:Hankkeen kohderyhmänä ovat Kuusamon kaupungin Virrankylässä sijaitsevan Virranniemen kylän asukkaat ja alueen vapaa-ajan asunnon omistajat yhteensä n. 100 henkilöä.

Tavoitteena on kyläyhdistyksen perustamisen ja suunnitteilla olevien investointien myötä parantaa kohderyhmän yhteistyötä, sosiaalista kanssakäymistä, viihtyvyyttä, harrastustoimintaa, henkistä ja fyysistä terveyttä ja sitä kautta hyvinvointia.

Lisäksi tavoitteina ovat mm. aktiivinen ja toimiva kyläyhteisö, kylän elinvoimaisuuden ja imagon vahvistaminen, nykyisen asutuksen turvaaminen ja vapaa-ajan asutuksen lisääminen.

Toimenpiteitä ovat aktiivisen kyläyhdistystoiminnan turvaamiseksi tehtävät investoinnit; kota ym. rakenteineen, laavu, yhteinen uimaranta, ulkoilu/hiihtoreitistö.

Investointien odotettavissa olevina tuloksina ja vaikutuksina ovat edellä mainitut tavoitteet.

Investoinnin perustelut
Kodan rakentaminen, joka olisi kylän asukkaille yhteinen kokoontumispaikka.

Kodalla järjestetään yhteisiä kokoontumisia kuten esim. kokoukset, suku/kyläjuhlat, pilkkikilpailut, juhannusjuhlat, syysjuhlat, uuden vuoden valvojaiset jne. Lisäksi kota on käytettävissä tarpeiden mukaan myös muuhun käyttöön ympäri vuoden.

Reitistön rakentamisella tavoitellaan parannusta kylällä oleviin vähäisiin harrastusmahdollisuuksiin ja aktiviteetteihin. Reitistö tulisi palvelemaan sekä kylän vakinaisia että vapaa-ajan asukkaita.
Talvisin reitistö toimisi hiihtolatuna ja alkukesästä syksyyn saakka ulkoilu- ja liikuntareittinä.

Tattarin uimarannan kunnostaminen yhteiseen käyttöön. Reitistön ja uimarannan läheisyyteen rakennetaan laavu, joka tulisi palvelemaan mm. talvisin hiihtäjien taukopaikkana ja samalla toimisi kesäisin uimareiden pukukoppina.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Virranniemen_kylan_kehittamishanke.pdf


Takaisin
 
Softers Oy