Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Lähiruokaa Markkinoille
Hallinnoija:Oulun Yliopisto, biotekniikan laboratorio
Aika:1.1.2006 - 31.12.2007
Toteutusalue:Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kestilä, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rantsila, Reisjärvi, Taivalkoski, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
Kustannusarvio:280063 €
Hankeryhmät:Elintarvike, Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen osakokonaisuudet ja erityiset tavoitteet

Vihannesviljelyn kehittäminen
MTT:n Ruukin tutkimusasemalla toteutettiin kesinä 2004 ja 2005 porkkanan lajikekokeita, joiden avulla voitiin tunnistaa viljelyvarmat ja parhaiten käyttöön soveltuvat lajikkeet. Porkkanoiden lajikekestävyyttä seurattiin varastointikokeilla ja soveltuvuutta käyttökohteisiin
arvioimalla aistinvaraista laatua. Porkkana- ja kaalilajikkeiden kenttä- ja varastointikokeita jatketaan kesällä 2006 ja 2007 Haapaveden ammattioppilaitoksella ja viljelijöiden pelloilla. MTT vastaa tulosten analysoinnista ja julkaisusta. Tuloksista tiedotetaan alueen nykyisiä ja potentiaalisia viljelijöitä.
Lähiruoan logistiikan kehittäminen
Jatketaan logistiikkakuvion selvittämistä Maasta Markkinoille –hankkeessa esille tulleiden vaihtoehtojen pohjalta. Tavoitteena on toimivan logistiikkamallin synnyttäminen alueelle, mikä tarkoittaa esimerkiksi logistiikkaterminaaliin sitoutuvien yrittäjien löytämistä, yritysten yhteistyömuotojen kehittämistä (varastointi, kuljetukset) tai järkevien jakelu- ja tilausrytmien selvittämistä.

Asiakaslaadun ja hankintakriteerien selvittäminen
Tuetaan Tavoite-1 –alueen yritysten markkinointia siten, että yrityksillä olisi paremmat edellytykset toimittaa tuotteitaan suurkeittiö- ja vähittäiskauppapuolelle. Järjestetään ”epämuodollisia” HANKINTASTARTTI -tilaisuuksia, joissa asiakastahot (tukkuasiakkaat, herkkukaupat, suurkeittiöt, ravintolat) voivat kertoa ostokriteereistään ja suunnitelmistaan nykyisille ja potentiaalisille toimittajille. Yhteistyössä ostajien ja lähiruoan toimittajien kanssa kehitetään yksinkertaisia laatu- ja hankintaohjeistoja, jotka selkeyttävät toimintaa ja yhtenäistävät laatukäsitystä. Tarvittaessa voidaan järjestää pienimuotoisia koulutustilaisuuksia.

Lähiruoan toimittajien toiminnan kehittäminen ja yhteistyöverkoston luominen
Laaditaan toimintajärjestelmiä yrityksille tarvittaessa. Lisäksi voidaan tehdä yrityksille markkina- ja tuotantoselvityksiä käyttäen apuna yliopiston tutkimus- ja opiskelijaresursseja. Selvitetään kohdealueella toimivien pienten marja- ja vihannestuottajien markkinatilanne ja palvelujen tarve. Tiedotetaan yhteistyömahdollisuuksista. Lisäksi selvitetään myllyjen ja leipomojen tilanne sekä tarve sähköiselle tilausjärjestelmälle.

Tilausjärjestelmän rakentaminen
Jatketaan Maasta Markkinoille –hankeessa aloitettua tilausjärjestelmän pilot-version rakentamista, testausta ja kehittämistä. Tilausjärjestelmästä tulee www-pohjainen, joka on tarkoitettu toimittajien ja asiakastahojen eli suurkeittiöiden, jalostavien yritysten ja ravintoloiden käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa sähköisen tilaamisen ja e-laskutuksen. Tekeillä oleva järjestelmä on tarkoitettu pienille yrityksille eikä se vaadi erillistä sovellusohjelmaa. Tilausjärjestelmä on tarkoitettu
”ammattilaiskäyttöön” ts. järjestelmään pääsevät vain ne yritykset, joilla on oikeudet siihen. Järjestelmää ei ole tarkoitettu yksityisten kuluttajien e-ostospaikaksi. Maasyke ry. vastaa tilausjärjestelmän rakentamisesta.

Tuotekehityksen edistäminen
Biotekniikan laboratorio tarjoaa erinomaiset puitteet mm. marjojen vaikuttavien aineiden ja muiden laadullisten ominaisuuksien analysointiin ja elintarvikkeiden tuotekehitykseen. Tuotekehitystä voidaan tehdä myös Haapaveden ammattioppilaitoksella.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:24482_Lahiruokaa_markkinoille.pdf


Takaisin
 
Softers Oy