Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Logistiikan hyödyntäminen puuenergian korjuussa ja metsänparannustöissä
Hallinnoija:Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Taivalkosken metsäoppilaitos
Aika:1.9.2006 - 31.12.2007
Toteutusalue:Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kestilä, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Taivalkoski, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
Kustannusarvio:97000 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hanke toimii kehittämishankkeena ja sen tavoitteena on keskittyä puuenergiankorjuun logistisiin ja teknisiin ongelmiin metsässä toteutettavan työn osalta ja luoda Koillismaalle puuenergiankorjuun toimittajaverkosto. Tavoitteena on myös liittää metsänparannuskoneet kartta- ja paikannusjärjestelmän piiriin, jotka metsäkoneissa ovat olleet käytössä jo vuosia. Tavoitteena on etsiä myös maanparannus- ja puuenergiakoneisiin mahdollisimman yksinkertainen ja yhteensopiva laite- ja tietojärjestelmäratkaisu.

Toisena tavoitteena on koota maakunnan energiatoimijat keskustelemaan logistiikan ja puuenergiankorjuun kehittämistarpeista maakunnassa ja selvittää, mitkä ongelmat on jo ratkaistu muualla ja mitkä vaatii edelleen kehittämistä. Esiselvityksen aikana on tarkoituksena koota mahdollisimman nopeasti nykyinen tietotaito ja lähteä pohtimaan uusia innovaatioita puuenergiankorjuun edelleen kehittämiseksi. Alueellisena tavoitteena on luoda yrittäjäverkosto puuenergiankorjuuseen ja kouluttaa uudet toimijat nykyaikaisen tekniikan- ja menetelmien käyttäjiksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alalla toimivat koneyrittäjät sekä alueen maatilayrittäjät, joilla on olemassa olevia resursseja ja kiinnostusta suunnata toimintaa puuenergiankorjuuseen. Lisäksi hankkeessa on mukana maakunnan puuenergian hankkijat, jalostajat ja käyttäjät. Uuden tekniikan ja korjuumenetelmien kehittämistyössä tehdään tiivistä yhteistyötä kone- ja laitevalmistajien kanssa. Hankeen toteutusalueena on Pohjois- Pohjanmaan tavoite 1- alue, pääosin Koillismaan alue.

Hanke toimii valmistelevana hankkeena kokonaisuudelle, missä Taivalkosken metsäoppilaitos asettautuu alueelliseksi metsäalan osaamiskeskittymäksi, joka toimintojensa kautta hallitsee metsätalouteen liittyvät toimenpidekokonaisuudet ja jakaa osaamistaan maakunnallisesti. Tukki- ja kuitupuun hankinnan osaamisen lisäksi uutena kokonaisuutena mukaan tulee ”metsästä lämmöksi -ajattelu”.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:25668_Logistiikan_hyodyntaminen_puuenergian_korjuussa_ja_metsanparannustoissa.pdf


Takaisin
 
Softers Oy