Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Yhteisomistustilojen ja sukupolven muutokset metsätilalla
Hallinnoija: Metsänhoitoyhdistys Kuusamo ry ja Metsänhoitoyhdistys Taivalkoski
Aika:20.9.2005 - 30.6.2007
Toteutusalue:Kuusamo, Taivalkoski
Kustannusarvio:48000 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Sukupolven vaihtuminen metsätilalla -hanke edistää metsätilojen
sukupolvenvaihdoksia Kuusamon ja Taivalkosken alueella. Hankkeessa ohjataan
kuolinpesien ja kiinteistöyhtymien jäseniä tekemään yhteisomistustilan
hallintasopimuksia puunmyyntien ja metsänhoitotöiden helpottamiseksi. Lisäksi
selvitetään kuolinpesien osakkaille tilan omistusmuodon merkitys
metsäverotuksen muuttuessa. Yhteisomistustiloja on Koillismaalla kolmasosa
kaikista metsätiloista. Metsänomistajista 55 % on yli 60 vuotiaita. Sukupolven
vaihtuminen metsätilalla sekä yksin- tai perhemetsänomistus lisäävät
aktiivisuutta puunmyynneissä ja metsänhoitotöissä.
  
Jatkotoimenpiteet:Neuvontatarve sukupolvenvaihdosasioissa lisääntyy koko ajan
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy