Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Metsä meilläkin
Hallinnoija:Rannikon metsänhoitoyhdistys
Aika:1.12.2001 - 30.11.2004
Toteutusalue:Liminka, Lumijoki, Raahe, Siikajoki, Tyrnävä, Vihanti
Kustannusarvio:297692 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja yhdessä yrittäjien kanssa toimivien ja mahdollisten uusien yrittäjien toimintaedellytyksien parantamiseksi, jotta pieniläpimittaiselle puulle löytyisi lisää käyttöä ja jalostusaste saataisiin nousemaan. Hankkeen toisena tavoitteena on muualla asuvien metsänomistajien aktivoiminen ja erityisesti perikuntien metsien hoidon tason nostaminen, jotta puuraaka-aineen saanti ja metsien monimuotoisuuden säilyminen pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kolmas tavoite on nostaa metsäalan mainetta alueella ja jakaa tietoa metsienhoidosta esimerkiksi ammattiaan valitsevien nuorten keskuudessa, koska mm. metsänhoitoyhdistyksiä uhkaa tulevaisuudessa pula ammattitaitoisesta työvoimasta.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Metsa_meillakin.pdf


Takaisin
 
Softers Oy