Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kiiminkijokivarren kotipalveluyrittäjyyshanke
Hallinnoija:Kiimingin kunta
Aika:1.3.2003 - 31.8.2004
Toteutusalue:Haukipudas, Kiiminki
Kustannusarvio:73046 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:Tämän projektin tavoitteena on luoda prosessi, jossa Kiimingin ja Haukiputaan kuntien alueilla toimivaa kotipalveluyrittäjyyttä kehitetään ja luodaan edellytykset nykyisen yritystoiminnan säilymiseen ja uuden syntymiseen. Kuntien mahdollisuus vastata nykyisenlaiseen kotipalvelujen tarpeeseen on todettu rajalliseksi. Tällä hetkellä palvelujen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Ala on pirstaloitunut ja epäselvä. Selvä tarve on tullut löytää taho, joka tulisi toimimaan koordinaattorina kotipalvelujen yritystoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa, koska muutoin potentiaaliset kotipalvelujen tarvitsijat eivät saa tarvitsemaansa palvelua. Nykyisessä tilanteessa Kiimingissä ja Haukiputaalla tarvitaan koordinoiva pilottihanke, joka kehittää ja edistää kotipalveluyrittäjyyttä. Kotipalveluyrittäjyys voi muodostua yhdeksi maaseudun kasvavan vanhusväestön paremman kotona pärjäämisen keinoksi.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kiiminkijokivarren_kotipalveluyrittajyys_-hanke.pdf


Takaisin
 
Softers Oy