Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Törrönkankaan savotta
Hallinnoija:Pudasjärven kaupunki
Aika:1.1.2005 - 31.12.2006
Toteutusalue:Pudasjärvi
Kustannusarvio:16900 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää: pienläpimittaisen sorvatun puun markkinatilannetta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, kevythirrestä valmistettavia tuotteita, käyttötapoja ja tuotantomenetelmiä, logistiikkaa kannolta valmiiksi tuotteeksi, sivutuotteena syntyvän hakkeen käyttömahdollisuuksia, kyllästysmenetelmien kehittämistä, tuotannon käynnistämisen taloudellisia ja käytännön edellytyksiä, Törrönkankaan alueen hyödyntäminen pienpuun jalostamisessa, mitä toimintoja alueelle voidaan sijoittaa, mitkä hyötyvät lämpökeskuksesta tai voimalasta, olemassa olevat tai sellaiseksi aikovat yritykset, joko maatilasidonnaiset tai ei maatilasidonnaiset, jotka ovat valmiit investoimaan ja sitoutumaan omalta osaltaan logistiikkaketjun eri vaiheisiin.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy