Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista
Hallinnoija:Oulunkaaren stk kuntayhtymä
Aika:1.7.2003 - 30.12.2003
Toteutusalue:Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
Kustannusarvio:16000 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:Oulunkaaren seutukunnan kuntakeskusten välille ollaan rakentamassa nopeaa laajakaistaverkkoa. Verkko valmistuu elo-syyskuun vaihteessa tänä vuonna (2003). Nopea verkko mahdollistaa kuntien verkkoperuspalvelujen kehittämisen ja yhteisten ohjelmistojen hankinnan. Lisäksi verkon kautta kunnat saavat nopeat sidosryhmäyhteydet mm. OYS, Oulun yliopisto, Diakonissalaitos ja Oulun ammattikorkeakoulu. Seutukunnan, asumisviihtyvyyden, elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden edellytys on, että myös maaseutukylille saadaan taajamatasoiset tietoverkkoyhteydet. Tämä katsotaan tarpeelliseksi, koska kuntien peruspalvelut, pankkipalvelut ja kaupalliset päivittäispalvelut ovat jo siirtyneet tai siirtymässä tietoverkkoon. Oulunkaaren seutukunnassa on meneillään useita hankkeita, joiden osa-alueet ovat verkkopalvelut ja niiden kehitys sekä saavutettavuus. Konkreettisimpana näistä hankkeista mainittakoon alueverkkohanke, matkailun kehittämishankkeet sekä maaseutuosio innovatiiviset toimet yhteishankkeessa Koillismaan kanssa.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Oulunkaaren_maaseutukylien_laajakaista.pdf


Takaisin
 
Softers Oy