Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Seuraava askel 2
Hallinnoija:ProAgria Keski-Pohjanmaa
Aika:1.8.2000 - 30.9.2003
Toteutusalue:Kalajoki, Reisjärvi, Sievi
Kustannusarvio:125131 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Seuraava Askel 2 hankkeen päämäärä oli vauhdittaa keskipohjalaisten tilojen sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin ja turvata siten maatilojen kilpailukyvyn säilyminen. Hanke on toiminut jakautuneena osa-hankkeisiin (osioihin), joilla on ollut em. tavoitteista johdetut omat konkreettiset tavoitteensa. Näitä osioita ovat olleet laatuosio, eläinten terveydenhuolto-osio, investoivan tilan osio ja hallittu sukupolvenvaihdososio.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:seuraava_askel_loppuraportin_liite.pdf


Takaisin
 
Softers Oy