Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Lihanautojen kasvatus kylmissä tuotantoympäristöissä
Hallinnoija:MTT / Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema
Aika:1.6.2000 - 31.12.2003
Toteutusalue:Kempele, Siikajoki, Taivalkoski
Kustannusarvio:179476 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Hanke on luonut toteutusmallin, jolla nautojen ympärivuotista ulkokasvatusta voidaan harjoittaa siten, että toiminta on yleisesti hyväksyttyä. Tämä turvaa kasvatustapaa harjoittavien karjatilojen toiminnan edellytykset. Hanke on tuottanut karjankasvattajille ja neuvojille suunnatun kylmäkasvatusoppaan, johon on koottu kaikki olennainen tutkimus- ja kokemuspohjainen tieto kasvatusmallista.
  
Jatkotoimenpiteet:Tässä hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta on lähdetty selvittämään ympärivuotisen metsälaidunnuksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Monimuotoisuustutkimus tapahtuu LUMOLAIDUN -hankkeessa, joka on maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittama valtakunnallinen tutkimushanke. Hankkeen yhdessä osiossa tutkitaan ympärivuotisen metsälaidunnuksen vaikutuksia alueiden sieni-, eläin- ja kasvilajistoon sekä linnustoon. Jos ympärivuotisten metsälaidunten todetaan edistävän luonnon monimuotoisuutta, se on vahva peruste maatalouden ympäristötuen erityistukien maksamiselle kyseisille laidunalueille. LUMOLAIDUN -hankkeessa selvitetään lisäksi ympärivuotisen metsälaidunnuksen vaikutuksia ympäristön kuormitukseen. Tämä selvitystyö jäi jonkin verran keskeneräiseksi kehittämishankkeen aikana.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:lihanautojen_kasvatus.pdf


Takaisin
 
Softers Oy