Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Jokilaaksojen kyläpalvelut –esiselvityshanke
Hallinnoija:Haapaveden kansalaisopisto
Aika:1.11.2002 - 30.9.2003
Toteutusalue:Haapavesi, Kärsämäki, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä
Kustannusarvio:17100 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena oli tehdä esiselvitys kyläpalveluiden kehittämistarpeesta Haapaveden kansalaisopiston alueella. Tavoitteena oli löytää kyläpalveluita kehittäviä kyliä ja mahdollisia kyläyrittäjiä, jotka voivat luoda uusia pysyviä palveluyrityksiä sekä uusia palvelu- ja työskentelymuotoja kylille. Esiselvityksessä kartoitettiin kylien ja niiden palveluiden nykytilaa sekä asukkaiden palveluntarpeita ja halukkuutta lähteä mukaan kyläpalveluiden kehittämishankkeeseen. Samalla kartoitettiin projektin mahdolliset yhteistyökumppanit kuten oppilaitokset, yritykset, projektit jne. Lisäksi selvitettiin kylien asukkaiden mahdollisuudet ja halukkuus toimia palveluntuottajina ja –yrittäjänä. Esiselvityksessä arvioitiin myös mahdolliset yrittäjyyteen liittyvät koulutustarpeet, yhteistyö-, investointi- ja työmahdollisuudet.
  
Jatkotoimenpiteet:Hankekoordinaattorin palkkaaminen; kyläpalvelujen tuottaminen osuuskuntayhteistyönä, joka tuottaa muun muassa hoiva-, siivous-, ateria-, luonto- ja matkailu- sekä ohjelmapalveluja; asuinympäristöjen viihtyisyyden parantaminen, johon sisältyy vanhojen rakennusten kunnostaminen ja kylänraittien kunnostaminen ja maisemointi.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:jokilaaksojen_kylapalvelut.pdf


Takaisin
 
Softers Oy