Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Esiselvitys Kuusamon vaelluskalakantojen säilyttämiseksi
Hallinnoija:Kuusamon yhteisten vesialueiden kalastuskunta
Aika:18.4.2006 - 17.6.2006
Toteutusalue:Kuusamo
Kustannusarvio:9700 €
Hankeryhmä:Kalatalous
  
Tiivistelmä:Kuusamosta itään päin laskevien vesistöjen arvokkaat vaelluskalakannat ovat olleet vuosikymmeniä Kuusamoon suuntautuvan kalastusmatkailun että paikallisen virkistyskalastuksen kivijalka. Nämä vesireitit ovat maassamme viimeisiä, joissa vaeltavien lohikalojen luontaiset elinkierrot on pystytty säilyttämään. Kaloista järvitaimen ja harjus ovat avainlajeja, joiden kestävään käyttöön perustuva hyödyntäminen on tulevaisuudessakin sekä Suomen että Venäjän puolella kalastusmatkailun jatkuvuuden perusedellytys. Osa kalastuspaineesta voidaan suunnata järviloheen ja ehkä nieriään, mikäli niiden kannat saadaan elinvoimaiseksi myös Suomen puolella joissakin järvivesissä.

Kuusamolaisten virkistyskalastajien huolenilmaiset tärkeimpien jokivesistöjen lohensukuisten kalakantojen tilasta 90-luvun lopulla käynnisti selvitystyön, jonka tuloksena Riista- ja kalastalouden tutkimuslaitos laati kehittämisohjelman. Ohjelma sisälsi suuntaviivat Kuusamon itään laskevien vesistöjen kehittämiseen avainlajeinaan taimen, harjus ja järvilohi. Kuusamon kaupunki käynnisti toteutti vuonna 2000 Kuusamon kalat ohjelmaksi –hankkeen, jonka tuloksena syntyi mittava hankesuunnitelma Kuusamosta itäänpäin laskevien vesistöjen kalataloudellinen –kehittämisprojekti. Tämä kolmivuotinen laaja kehittämishanke ei koskaan toteutunut rahoitusteknisistä syistä.

Vuosien 2005-2006 vaihteessa asia on noussut uudelleen esille. Kimmokkeena asialle on ollut kalakantojen tilanteen lisäksi myös Venäjän puolella vilkastuva virkistyskalastus. Kuusamon Suoperän kansainvälisen raja-aseman auettua syksyllä 2006 virkistyskalastusmatkailu Venäjän puolelle tulee huomattavasti kasvamaan ja luo siten omalta osaltaan uusia paineita kalakantojen tilanteeseen.

Tavoitteena on aluksi lyhyen selvityshankkeen aikana päivittää 2001 valmistunut kehittämisohjelma vastaan nykytilannetta, jakaa hanke useampaan eri osioon ja etsiä näille sopivat rahoituskanavat. Selvityshankkeen aikana sitoutetaan yhteistyötahot sekä kotimaasta että Venäjän puolelta hankkeeseen. Selvityshankkeen aikana varmistetaan myös eri osioiden osalta sopivat hallinnoijat.

Selvityshankkeen tavoitteena on saada aikaiseksi tämän päivän tarpeita vastaava hankekokonaisuus Kuusamosta itäänpäin laskevien vesistöjen kalataloudellisen tilanteen parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on muutama pienempi kehittämishanke, joille on olemassa rahoituskanavat ja hallinnoijat ja toimintaan sitoutuneet yhteistyökumppanit. Selvitystyön päättyessä alueelta on lähdössä rahoitushakemukset esim. Kalakantojen tutkimus- ja seuranta –hankkeesta, Kalastusmatkailun ja virkistyskalastuksen kehittämishankkeesta ja vesistöjen ympäristörakentamiseen.

Selvityshankkeen tehtävät:
-päivittää olemassa oleva kehittämisprojektin suunnitelma vastaamaan tämän päivän tarpeita
-jakaa hankesuunnitelma useampaan pienempään osioon
-pienemmille hankkeille selvitetään sopivimmat rahoituskanavat ja hallinnoijat
-valmistellaan rahoitushakemukset
-sitoutetaan yhteistyötahot hankkeisiin
  
Jatkotoimenpiteet:Selvitystyön päättyessä alueelta on lähdössä rahoitushakemukset esim. Kalakantojen tutkimus- ja seuranta –hankkeesta, Kalastusmatkailun ja virkistyskalastuksen kehittämishankkeesta ja vesistöjen ympäristörakentamiseen.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Esiselvitys_Kuusamon_vaelluskalakantojen_sailyttamiseksi.pdf


Takaisin
 
Softers Oy