Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Nilapuu
Hallinnoija:Kuusamon kaupunki
Aika:20.5.2000 - 31.12.2003
Toteutusalue:Kuusamo
Kustannusarvio:423167 €
Hankeryhmät:Metsätalous, Muu yritystoiminta
  
Tiivistelmä:Pieniläpimittaisen kuitupuuksi kelpaamattoman puun ja sahalle kelpaamattoman järeän puun jalostusarvon nosto käyttämällä sitä nilapuusta valmistettuihin tuotteisiin. Yritysten kehittäminen ja markkinointi.
  
Jatkotoimenpiteet:Markkinoinnin, yhteistyön ja alihankintatoiminnan kehittäminen.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:1081_Nilapuu.pdf


Takaisin
 
Softers Oy