Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Metsätalous alunamailla
Hallinnoija:Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa
Aika:20.4.2005 - 31.12.2005
Toteutusalue:Siikajoki
Kustannusarvio:20000 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Tavoitteena hankkia lisää tietoa metsäojitusten ja ojitusmätästysten osuudesta jokivesistön happamoitumiseen, selvittää jatkotutkimustarpeita ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä alunamaiden tunnistamiseksi ja happamoitumisongelmien ennaltaehkäisemiseksi sekä tiedottaa metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille happamoitumisongelmasta.

  
Jatkotoimenpiteet:Metsätalousmailla sijaitsevien alunamaiden tunnistamis- ja kartoittamismenetelmiä on selvitettävä jatkossakin. On otettava käyttöön hyväksi havaitut menetelmät ja niistä tiedotetaan. Erityisten vesiensuojelutoimenpiteiden kehittäminen alunamaille ja niiden käyttöön saattaminen.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:metsatalous_alunamailla.pdf


Takaisin
 
Softers Oy