Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Perunan sadetuksen hallinta
Hallinnoija:MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus
Aika:12.3.2010 - 31.3.2012
Toteutusalue:Alavieska, Hailuoto, Haukipudas, Kalajoki, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Pyhäjoki, Raahe, Sievi, Siikajoki, Tyrnävä, Vihanti, Ylikiiminki, Ylivieska
Kustannusarvio:219963 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Perunan vedentarve on muita viljelykasveja suurempi. Kasvukauden alhainen kuivuus aiheuttaa sadon alennusta ja laadun heikentymistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää perunantuotantoa, vähentää viljelyn ympäristövaikutuksia ja turvata tuotantoedellytyksiä. Hankkeessa tuotetaan perunantuotantoon soveltuvaa tietoa sadetuksen satovaikutuksista, työmenekistä ja kannattavuudesta. Hankkeen aikana luodaan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja alan asiantuntijoihin ja tuodaan heidän osaamistaan suomalaiseen käyttöön. Tavoitteena on eliminoida kasvukauden aikaisesta maan kosteusvaihtelusta johtuvia sadon ja laadun menetyksiä kustannustehokkaasti. Entistä parempi sadontuotto tehostaa myös annettujen ravinteiden käyttöä. Hankkeessa verrataan eri sadetusmenetelmien toimivuutta sekä nykyisin käytössä olevaa summittaista sadetustarpeen ja -määrän arviointia teknologian avulla optimoituun sadetukseen. Sadetusveden käyttötarpeita selvitetään tärkeillä perunantuotantoalueilla Tyrnävä ja Kalajoki. Lisäksi tutkitaan veden puhdistukseen tarkoitettujen menetelmien toimivuutta jokiveden puhdistuksessa perunalle haitallisista mikrobeista. Selvityksen tietojen perusteella viljelijät voivat suunnitella ja kehittää omia sadetusjärjestelmiään.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.mtt.fi/oulu
Loppuraportti:Perunan_sadetuksen_hallinta.pdf


Takaisin
 
Softers Oy