Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kylätalkkaritoiminnan kehittäminen Koillismaalla
Hallinnoija:koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
Aika:1.10.2013 - 31.12.2014
Toteutusalue:Kuusamo, Posio, Taivalkoski
Kustannusarvio:75000 €
Hankeryhmät:Muu yritystoiminta, Palvelut
  
Tiivistelmä:Koillismaan kylien elinvoimaisuus ja viihtyisyys asuinpaikkana riippuu siitä, onko niiden asukkailla työtä ja asumisen mahdollistavia palveluita. Kylä- ja mökkitalkkaripalveluiden tuottamisessa on pää- tai sivutoimisen yritystoiminnan mahdollisuuksia, joita kylillä asuvat henkilöt tai niissä toimivat yhdistykset voivat hyödyntää. Palvelutarjonnan laajeneminen ja palvelun lähellä tuottaminen luovat edellytyksiä esimerkiksi vanhusten kotona asumiselle ja mökkiläispalveluille. Kylätalkkaritoiminnan kehittäminen Koillismaalla -hankkeessa järjestetään koulutusta kylä-/ mökkitalkkaritoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kylatalkkaritoiminnan_kehittaminen_Koillismaalla_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy