Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kalastusmatkailu mahdolliseksi - malli yhteisluvalle ja tuotekorttiesimerkit
Hallinnoija:Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Aika:1.12.2013 - 31.12.2014
Toteutusalue:Pyhäntä, Siikalatva
Kustannusarvio:50310 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Hanke keskittyy kalastusmatkailun kehittämiseen Pyhännän ja Siikalatvan alueilla. Hankkeen tehtävänä on selvittää alueen lupakäytännöt ja luoda yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa malli yhteisluvalle. Hankkeessa kartoitetaan alueen kalastukseen soveltuvat kohteet (joki-, järvi-, lampi- ja koskikalastus), jonka perusteella keskeisimmistä kohteista luodaan mallituotekortit niin paperi- kuin sähköiseen muotoon (internet). Tuotekorttien laadinnasta hyötyvät alueen kalastusmatkailuyrittäjät ja muut alueen toimijat, jotka tarjoavat kalastukseen liittyviä aktiviteetteja ja ohjelmapalveluita. Hankkeen myötä alueen tunnettuus hyvänä kalastuspaikkana lisääntyy. Yhtenäisen lupakäytännön myötä kalastus virkistysaktiviteettina lisääntyy ja tuotekorttien avulla kalastuspaikkojen löytäminen helpottuu.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kalastusmatkailu_mahdolliseksi__-_malli_yhteisluvalle_ja_tuotekorttiesimerkit_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy