Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kanssamatka - Maaseudun verkostoituminen ja sen arjen tuotteistaminen
Hallinnoija:Demos ry
Aika:15.11.2013 - 31.12.2014
Toteutusalue:Oulu
Kustannusarvio:65726 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Hankkeessa tehtävä esiselvitystyö kartoittaa pilottihankealueen, Oulun, mahdollisuuksia toimia osana tulevaa Kanssamatka-palvelua. Kartoituksessa etsitään alueellisia toimijoita, jotka voisivat resurssien ja omien tarpeiden myötä toteuttaa ja olla osana uutta Kanssamatka- verkostoa. Hanke ei pyri toteuttamaan yksittäistä kaupallista tuotetta, vaan tekemään esiselvitystyötä ja ehdottamaan toimintamallia Kanssamatka-nimiselle alustalle, joka pyrkii verkostoimaan maaseudun arkisia osaajia ja auttamaan heitä tuotteistamaan oman tietotaitonsa. Tuotteistaminen luo houkuttelevuutta kotimaanmatkailuun uudella näkökulmalla, mutta myös pyrkii säilyttämään ja edistämään alueellista tekemisen kulttuuria. Vertaiskokemisen kautta voi oma arki näyttäytyä uudessa valossa ja verkostoituminen luoda uusia sisältöjä elämään maaseudulla. Parhaimmillaan hanke parantaa verkoston ihmisten elämänlaatua ja luo uutta, elinvoimaista maaseutua.
Kanssamatka-verkoston tarkoitus on tarjota matkailupalvelun ohella aitoja elämyksiä maaseuduilta tekemisen ja kanssaoppimisen kautta. Hankkeella olisi vaikutus niin alueelliselle elämälle ja elinkeinolle kuin kotimaan matkailulle ja ulkomaillekin suuntaavalle matkailumarkkinoinnille.
  
Jatkotoimenpiteet:Jatkokehitys on esiselvitys ja konseptisuunnitelma –hankkeesta riippumaton, mutta voi olla hankkeen luonnollinen jatkumo. Konseptoinnilla haetaan mahdollisia toteutumismalleja maaseudun tulevaisuudelle ja on hankkeen osapuolten ymmärryksessä epäkaupallinen. Hanke pyrkii luomaan alustaa ja mahdollisuuskartoitusta tarkoituksen mukaiselle toiminnalle ja yhtenä projektin osana on miettiä jatkokehitykseen suotuisia toimijoita. Hanke on pohjimmiltaan kehitys-luontoinen ja soveltuisi siten hyvin esim. kuntatasolla jatkettavaksi.
  
Loppuraportti:Kanssamatka_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy