Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Siikaverkon kylät, vaihe 1
Hallinnoija:Siikaverkko Osuuskunta
Aika:11.6.2013 - 31.12.2014
Toteutusalue:Kestilä, Pyhäntä
Kustannusarvio:1193800 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:Tämän osahankkeen kohderyhmänä ovat Siikalatvan Kestilän kylien ja Pyhännän Tavastkengän kylän asukkaat, kuntalaiset, yhteisöt ja toimijat. Hyödynsaajia ovat kuntalaisten lisäksi palveluiden tarjoajat, julkishallinto, yritykset ja muut toimijat, jota voivat nopean tietoliikenneyhteydenavulla tarjota palveluita kaikille alueen asukkaille. Palvelujen sähköistäminen lisääntyy ja monipuolistuu, joten laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä maaseudun samanarvoisuus ja yhteiskunnassa mukana oleminen turvataan. Nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat maaseudulle parempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työn tekemiseen. Alueemme nousee maakuntamme johtavaksi tietoyhteiskuntapalveluita tarjoavaksi kunnaksi niiden laadun ja kattavuuden ansiosta. Tavoitteena on turvata ajasta ja paikasta riippumattomat tehokkaat sähköiset palvelut ja nopeat tietoliikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Ne toimivat kuten sähkö ja vesi - aina ja katkottomasti. Perustettava Siikaverkko osuuskunta rakentaa laajakaistayhteydet valitsemalleen toimita-alueelle runkoverkosta kunkin ulottuville, koteihin, yrityksiin ja toimipisteisiin. Yhteydet rakennetaan käyttöpaikan tarpeiden mukaisesti pääasiassa valokuituyhteydellä, joka on paras, tehokkain ja pitkälle tulevaisuuteen kantava toteutustapa. Osuuskunta hakee rahoituksen ELY:ltä ja rahoituslaitoksilta ja rakentaa yhteydet noudattaen hankintalakia ja yleisiä kilpailuttamismenettelyjä.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.siikaverkko.fi
Loppuraportti:Siikaverkon_kylat_vaihe_1_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy