Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kalettomanjärven kunnostus
Hallinnoija:Kylmälänkylän Osakaskunta
Aika:1.9.2004 - 31.12.2005
Toteutusalue:Muhos
Kustannusarvio:106689 €
Hankeryhmät:Kalatalous, Maisema, maankäyttö, ympäristö
  
Tiivistelmä:Hankkeen aikana Kalettomanjärvi ruopataan ja järveen johdetaan lisävesiä kaivamalla ojia valuma-alueelta. Järveen tehdään uusi pohjapato vedenpinnan nostamiseksi ja pesimäsaarekkeita linnuille kaivumaista sekä yhteinen vene- ja uimaranta. Lisäksi suoritetaan tehokalastuksia ja tehdään kalastoistutuksia. Tavoitteena on, että kunnostuksen myötä Kalettomanjärven veden laatu paranee ja kalasto elpyy, jolloin järven yleiset virkistyskäytön edellytykset paranevat ja alueen matkailullinen kehittyminen hyötyy tehdyistä toimenpiteistä. Hankkeen toiminnan tulokset tukevat Kylmälänkylän asukkaiden ja koko Muhoksen kunnan väestön elinkeinotoiminnan kehittymistä sekä yleistä viihtyvyyden paranemista alueella.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kalettomanjarven_kunnostus.pdf


Takaisin
 
Softers Oy