Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Lintu-/ valokuvausoppaiden workshopit ja opasstandardi
Hallinnoija:Limingan kunta
Aika:29.8.2013 - 31.5.2014
Toteutusalue:Liminka
Kustannusarvio:28600 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Lintumatkailun kehittämisen pullonkaulana on osaavien oppaiden ja alan yleisen toimintaohjeiston puuttuminen. Seudulla on liian vähän lintuihin perehtyneitä henkilöitä, jotka tuntisivat myös asiakaspalvelun, opastoiminnan, valokuvauksen ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa toimimisen. Nyt haettavan hankkeen tavoitteena on pilotoida workshop-kokonaisuutta, jossa käydään läpi alan oppaiden yleiset valmiudet. Workshoppien pohjalta luodaan standardi. Hankkeen lopullisena tavoitteena on lisätä alueelle asiantuntevia oppaita, minkä avulla alueen matkailua voidaan kasvattaa. Workshop-kokonaisuuteen osallistuneita henkilöitä kannustetaan perustamaan opastoimintaan liittyvä yritys; tavoitteena on, että hankkeen tuloksena on 5 uutta alan yritystä.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Lintu-_ja_valokuvausoppaiden_workshopit_ja_opasstandardi_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy