Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Tutkijan kammarista kaikelle kansalle
Hallinnoija:Kerttu Saalasti ssätiö
Aika:1.9.2012 - 30.4.2014
Toteutusalue:Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska
Kustannusarvio:43400 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Oulun eteläisen alueella tehdään merkittävää tutkimusta sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta) alueen elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Monissa yhteyksissä on tullut esille, että TKI-toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä tuloksista tiedetään varsin vähän. Hankkeen avulla haetaan kestävää ratkaisua alueen edunvalvontaa palvelevan osaamisen näkyväksi tekemiseen perinteisen ja modernin median alustoja hyödyntäen ja yhdistäen.

Projektin keskeinen sisältö:
1. Yleistajuistetun sisällön tuottaminen printti-, verkko- ja sosiaaliseen mediaan Oulun eteläisen (OE) alueen TKI-toiminnasta, jotta eri kohderyhmät pystyvät saamaan ajanmukaista ja ymmärrettävää tietoa TKI-toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

2. Jouhevan jatkossa vain vähän lisäresursseja vaativan yhteistyökonseptin luominen Oulun eteläisen korkeakoulukeskustoimijoiden (OEK-toimijoiden), Oulun eteläisen alueella toimivan mediayhtiön ja Kerttu Saalasti säätiön kesken ja toimintamallin kuvaaminen.

Hanke lisää nuorten tietoisuutta alueen koulutus- ja TKI-mahdollisuuksista erityisesti modernin median keinoin. Alueelle paluuta harkitsevien nuorten aikuisten ja työikäisten osalta tietoisuutta lisätään TKI-työmahdollisuuksista. Alueen yritysten ja julkisten toimijoiden tietoisuutta OEK-toimijoiden osaamisesta, palveluista ja TKI-toiminnan tuloksista ja tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Tutkijan_kammarista_kaikelle_kansalle_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy