Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Lapin Taikamaa verkkoon
Hallinnoija:Posion matkailuyhdistys ry
Aika:1.8.2013 - 31.12.2014
Toteutusalue:Posio
Kustannusarvio:22240 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Posiolla on toteutettu vuosina 2007-2009 EAKR-rahoitteinen Lapin Taikamaa-hanke, jonka aikana luotiin Posion matkailun perusrakenteet. Hankkeessa Posiolle luotiin imago, nettisivut, esite ja matkailukartta. Vuosien 2012-2013 aikana käynnissä ollut EU-rahoitteinen Taikamaan Tarinat-hanke tuotti lisää sisältöä Posio ¿ Lapin Taikamaa ¿imagon ympärille.
Seuraava looginen jatkumo näiden kahden hankkeen jatkoksi on Lapin Taikamaa verkkoon-hanke. Nyt kun Posion matkailuimago ja sen sisältö ovat valmiina, niin Posion matkailun sähköistä saatavuutta täytyy parantaa. Hankkeessa luodaan Posion matkailuyrityksille yhtenäinen ja helppokäyttöinen varausjärjestelmä/ verkkokauppa. Haasteena yrittäjän oman varausjärjestelmän perustamisessa ovat olleet suhteellisen korkeat kustannukset yrittäjien näkökulmasta. Hankkeen avulla edistetään kaikkien yritysten samanarvoisuutta ja luodaan kustannusrakenne, joka ei estäisi pienempienkään yritysten osallistumista yhteiseen järjestelmään. Varausjärjestelmä helpottaisi myös Posion matkailuneuvonnan ja matkailijoiden toimintaa.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Lapin_Taikamaa_verkkoon_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy