Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Sosiaalinen tilinpito - esiselvityshanke
Hallinnoija:Jokilaaksojen Nuorten Tuki
Aika:1.7.2013 - 30.6.2014
Toteutusalue:Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Kustannusarvio:10000 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää sosiaalisen tilinpidon toteuttamisen mahdollisuudet ja hyödyt. Sosiaalinen tilinpito on käytännön työkalu tulosten oikeudenmukaiseen arviointiin organisaatiossa, joilla on muitakin tavoitteita kuin vain taloudelliset tavoitteet. Hankkeen aikana on tarkoitus hankkia tarvittava tietotaito, menetelmäosaaminen ja koulutus sosiaalisen tilinpidon suorittamiseksi. Hankkeen aikana hankittua osaamista tullaan hankkeen jälkeen hyödyntämään jakamalla tietoa sosiaalisesta tilinpidosta alueella sekä konsultoimalla asiasta kiinnostuneita tahoja.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Sosiaalinen_tilipito_esiselvityshanke_Lr.pdf


Takaisin
 
Softers Oy