Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Leader-yritystukien vaikuttavuusarviointi
Hallinnoija:Keskipiste-Leader ry
Aika:1.5.2013 - 30.4.2014
Toteutusalue:Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva
Kustannusarvio:18000 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Keskipiste-Leaderin kautta rahoitetaan eniten yritystukia koko Suomen toimintaryhmistä. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan tehty pitkän aikavälin selvitystä yritystukien vaikuttavuudesta Keskipiste-Leaderin alueella. Arviointi kohdistetaan vuonna 2005-2009 yritystukea saaneisiin yrityksiin. Kyseisellä jaksolla Keskipiste-Leader on myöntänyt 130 kappaletta yritystukia. Ajanjakso kattaa toimintaa kahdella eri ohjelmakaudella. Lisäksi kyseisistä toimenpiteistä on kulunut sen verran aikaa, että tuen vaikutusta voidaan realistisesti arvioida.
Hankkeen tavoitteena on saada kattava arviointi Keskipiste-Leaderin myöntämien yritystukien vaikutuksesta yritystoiminnan aloittamisessa, kehittämisessä ja jatkuvuudessa eri ohjelmakaudet huomioiden. Arviointiraportin perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja kehittämissuunnitelmia erityisesti tuleva ohjelmakausi huomioiden. Arvioinnin avulla pyritään vahvistamaan Keskipiste-Leaderin rahoituksen merkitystä mikroyritysten toiminnan tukemisessa ja uusien työpaikkojen syntymisessä alueella.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Leader-yritystukien_vaikuttavuusarviointi_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy