Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kalastusperinne Goes Makasiini!
Hallinnoija:Kalajoen kaupunki
Aika:1.1.2011 - 30.6.2012
Toteutusalue:Kalajoki
Kustannusarvio:20600 €
Hankeryhmä:Kalatalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen keskeinen tehtävä on suunnitella ja toteuttaa laadukas ja yleisöä kiinnostava näyttely paikallisesta, vuosisataiset perinteet omaavasta kalastus- ja hyljestyskulttuurista. Santaholman entiseen makasiiniin sijoitettavassa näyttelyssä tuodaan esille saalislajit, pyyntitavat ja -välineet eri vuodenaikoina, pyyntialueet, tärkeimpänä Rahjan saaristo, Kallan karit ja Kala- ja Siiponkijoki.

Hankkeen investointiosuus käsittää tilan infran kuntoonsaattamisen, siivoukset, sähköistyksen, näyttelytekniikan ja kalusteet.

Hankkeen tuloksena saadaan toimiva ja riittävän suuri tila kiinnostavasti toteutetulle näyttelylle.

Hankkeen pääkohderyhmä ovat kalajoella käyvät matkailijat, paikalliset asukkaat ja koululaisryhmät. Välillisesti hanke hyödyttää matkailuyrityksiä, kalajoen kaupunkia ja Plassin kyläyhtiesöä tarjoamalla uusia palveluja ja imagohyötyä.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kalastusperinne_Goes_Makasiini!.pdf


Takaisin
 
Softers Oy