Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:ForestFire - polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta
Hallinnoija:Rieska-Leader ry
Aika:2.7.2012 - 1.7.2014
Toteutusalue:Kannus
Kustannusarvio:74000 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hankkeessa Rieska-Leader, Kannuksen maaseutuopisto ja metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen yksikkö yhdessä ranskalaisten yhteistyökumppanien kanssa keräävät tietoa oman alueensa metsien nykytilasta, metsäenergiapuun käytön resursseista ja metsäenergian käytöstä. Saatuja tietoja hyödynnetään monipuolisesti alueen opiskelijoiden, metsänomistajien ja muiden metsäenergiasta kiinnostuneiden aktivoinnissa ja tiedottamisessa. Hankkeen aikana tehdään mm. yhteinen julkaisu, maastoreitit molempiin maihin, opetusmateriaalipaketteja sekä Internet-sivusto. Molempien Leader-alueiden asiantuntijoille järjestetään tapaamisia sekä kaikille avoimia seminaareja. Välillisenä tavoitteena on lisätä metsä-energian käyttöä mikä hyödyntää metsäammattilaisia ja -urakoitsijoita.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:ForestFire_-_polttavan_ajankohtaista_tietoa_metsaenergiasta_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy