Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Ruukin yhteiskuivuri/ rehutehdas
Hallinnoija:Kalajoen kaupunki
Aika:1.1.2013 - 31.5.2014
Toteutusalue:Kalajoki
Kustannusarvio:10000 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuus rakentaa yhteiskuivuri ja rehutehdas Ruukin Yrityspuiston alueella toimivan kaukolämpölaitoksen yhteyteen. Hankkeessa selvitetään alueen soveltuvuus laitoksen rakentamiselle ja toiminnalle sekä viljelijöiden halukkuus sitoutua hankkeeseen. Lisäksi tehdään vertailevia liiketoimintamalleja ja selvitetään alustavasti investointi- ja käyttökustannuksia.

Ruukin Yrityspuiston alueella toimii lämpölaitos, joka tuottaa kaukolämpöä pääasiassa turpeen ja metsähakkeen avulla. Viljelijät haluavat selvittää voisiko kaukolämpöä hyödyntää viljan kuivatuksessa. Samaan aikaan kohonneisiin rehukustannusten paineissa on syntynyt ajatus voiko kunnan alueella toimia yksityinen rehusekoittamo, joka mahdollisesti valmistaisi luomurehua.

  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Ruukin_yhteiskuivuri-rehutehdas_hanke_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy