Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Neliapilan Tulevaisuustyöpaja 2020
Hallinnoija:Nivalan kaupunki
Aika:1.10.2012 - 31.12.2013
Toteutusalue:Nivala
Kustannusarvio:52700 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena on tehdä alueella maatalouden tulevaisuustyöpaja, joka tuo alueelle tietämystä ja ymmärtämystä tulevaisuuden hahmottamiseen. Työpajan tuloksena alueelle saadaan lisää tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä uhkista ja epävarmuuksista yritystoiminnassa tehtävien päätöksien tueksi.
Hankkeessa tehdään alueen maataloustuotannosta laajan asiantuntijajoukon kanssa skenaarioita eri kehityssuunnista, joissa huomioidaan tilan ulkopuolelta tulevien muutostarpeiden vaikutukset. Näitä ovat tukijärjestelmän viherryttäminen, maitokiintiöiden poistuminen, maailman kaupan vapautuminen, ilmaston ja ympäristön muutoksien vaikutukset, rakennekehityksen vaikutukset jne.
Asiantuntijoilta ja työpajoista saatu tieto jaetaan kohderyhmille erilaisten tiedotustilaisuuksien ja julkaisujen avulla.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Neliapilan_tulevaisuustyopaja_2020_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy