Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kalajoen Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua
Hallinnoija:Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulua Centria
Aika:23.4.2012 - 31.12.2012
Toteutusalue:Kalajoki
Kustannusarvio:28265 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Hankkeen avulla järjestetään Kalajoen Hiekkasärkillä valtakunnallinen tapahtuma teemalla Hiekkasärkkien matkailua 100 vuotta. Hankkeen tavoitteena on saada valtakunnallista mediajulkisuutta ja tehdä siten aluetta ja sen pitkää kehityskaarta sekä nykyistä toimintaa tunnetuksi. Tapahtuman myötä alueen yritykset saavat mahdollisuuden esitellä toimintaansa ja tapahtuma vahvistaa Hiekkasärkkien ja Kalajoen alue- ja matkailuimagoa. Sisäisesti tapahtumalla voidaan lujittaa yritysten, kuntaorganisaation ja kuntalaisten me-henkeä sekä tarjota perspektiiviä kehittämistyöhön.
Onnistuessaan tapahtuma jättää mukavan muistijäljen ja luo mahdollisuuksia uusien verkostojen ja yhteistyömuotojen syntymiselle. Päätapahtuma järjestetään maailman matkailupäivänä 27.9.2012. Juhla käsittää seminaarin ja kutsuvierastilaisuuden. Tämän lisäksi järjestetään pienempiä tapahtumia koko edeltävän viikon ajan. Lisäksi tehdään alueen matkailuhistoriaa valottava näyttely/ multimediaesitys, myös verkkoversiona.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kalajoen_Hiekkasarkat_100_vuotta_matkailua_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy