Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Utajärven harvaan asutun alueen laajakaistaselvitys
Hallinnoija:Utajärven kunta
Aika:1.11.2012 - 31.12.2013
Toteutusalue:Utajärvi
Kustannusarvio:77236 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella kaikki ne välttämättömät asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli laajakaistaverkon rakentamisen toteuttamiseksi, selvitetään onnistumisen edellytykset toiminnan käynnistymiselle, sekä informoidaan aktiivisesti kuntalaisia hankkeesta. Kuntalaisinformaation tarkoituksena on myös sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeessa hyödynnetään vastaavaa Pudasjärvellä toteutettavaa selvitystä. Hankkeen tuloksena saadaan valmis malli ja toimenpidesuunnitelma siitä, miten laajakaistaverkko voidaan rakentaa harvaan asutuilla alueilla, joissa verkkojen rakentaminen ei etene kaupallisten yhtiöiden kautta.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Utajarven_harvaan_asutun_alueen_laajakaistaselvitys_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy