Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Siikaverkko
Hallinnoija:Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Aika:1.10.2012 - 31.12.2013
Toteutusalue:Siikalatva
Kustannusarvio:62950 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:Siikaverkko -hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella kaikki ne välttämättömät asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella. Varsinainen kohdealue ovat seutukunnan alueet, joissa ei ole tällä hetkellä toimivaa laajakaistaverkkoa ja joihin operaattorit eivät ole sellaista rakentamassa. Selvitys kohdistuu alkuvaiheessa Siikalatvan kunnan Kestilän kylään ja Pyhännän kunnan Tavastkengän kylään. Tehdyn esiselvityshankkeen tuloksena ainoa toteuttamiskelpoinen tapa laajakaistaverkon rakentamiseksi on muodostaa osuuskunta, joka vastaa verkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Hankkeessa selvitetään onnistumisen edellytykset osuuskuntapohjaisen toiminnan käynnistämiselle sekä informoidaan aktiivisesti alueen asukkaita ja muita toimijoita hankkeesta. Kuntalaisinformaation tavoitteena on myös sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeen tuloksena saadaan valmis malli ja toimenpidesuunnitelma siitä, kuinka laajakaistaverkko voidaan rakentaa osuuskuntapohjaisena harvaan asutuilla alueilla, joissa verkon rakentaminen ei ole edennyt eikä etene kaupallisten yhtiöiden kautta. Selvitetään tarvittava rahoitus ja sopimukset.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy