Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kiekkari
Hallinnoija:Rannikon 4H-yhdistys
Aika:1.6.2008 - 31.12.2011
Toteutusalue:Raahe
Kustannusarvio:12505 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:ankkeen tavoitteena on parantaa kierrätyskeskuksen palveluita, edistää ympäristönsuojelua ja vähentää jätteiden määrää. Perustamalla kierrätyskeskukselle kunnostuspiste, saadaan pidennettyä tavaroiden elinkaarta ja jätteitä hyötykäyttöön. Kierrätyskeskuksen palvelu parantuu kun perustetaan kunnostuspiste, jossa voidaan pestä, korjata ja kunnostaa tavaroita ja suunnitella uusia uusiotuotteita. Hanke hyödyntää kaikkia kuntalaisia.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Loppuraportti:Rannikon_4H-yhdistys,_Kiekkari.pdf


Takaisin
 
Softers Oy