Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:VIEHE Oulujoki
Hallinnoija:Humanpolis Oy
Aika:1.12.2012 - 30.6.2014
Toteutusalue:Utajärvi
Kustannusarvio:249480 €
Hankeryhmä:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri
  
Tiivistelmä:VIEHE- Oulujoki- hanke järjestää työpajoja Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntakeskuksissa ja kylillä. Tavoitteena on aktivoida jokivarren kulttuurielämää, saada näkyvyyttä pehmeille arvoille ja vahvistaa kestävän kehityksen toimintamalleja. Hanke tähtää kansanperinneosaajien ja taidekäsitöitä tai matkamuistoja valmistavien yrittäjien löytämiseen, heidän tuotteittensa edelleen kehittämiseen ja siten uusien yritysten syntymiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on olla mukana rakentamassa alueelle säännöllisesti toistuvia kulttuuripainotteisia tapahtumia tukemaan alueen elinvoimaa sekä yritystoimintaa
  
Jatkotoimenpiteet:Hankkeessa luoaan kontakteja yrittäjien ja kädentaitajien välille ja kehitetään uusia tuotteita lähimatkailun tarpeisiin. Pääosin tuotteita tullaan myymään ja valmistamaan hankkeen loputtua. Tavoitteena on vakiinnuttaa perinne-, taide- ja käsityöpajatoiminta kylille. Osa paikallisista kädentaitajista oppii uusia tekniikoita ja heitä koitetaan innostaa järjestämään jatkossa työpajoja kylillä. Tapahtuman jatkuvuus ja yhteensovittaminen pyritään turvaamaan, jotta alueelle muodostuisi matkailullisesti houkuttelevia tapahtumaketjuja.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.rokua.com/humanpolis
Loppuraportti:VIEHE_-_Oulujoki_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy