Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Järjestöyhteistyön esiselvitys
Hallinnoija:Kuusamon kaupunki
Aika:1.10.2012 - 28.2.2013
Toteutusalue:Kuusamo
Kustannusarvio:23957 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Selvitetään Kuusamossa toimivien kansalaisjärjestöjen, kaupungin ja seurakunnan yhteistoiminnan mahdollisuudet sekä luodaan toimintamalli yhteistyön käytännön toteuttamiseen, jossa huomioidaan taajaman ulkopuolella toimivien yhdistysten mahdollisuudet ja tarpeet yhteistyön käytäntöön viemisessä.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Jarjestoyhteistyon_esiselvitys_Lr.pdf


Takaisin
 
Softers Oy