Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Liminganlahden luontomatkailun toimintamalli ja kansainvälistyminen
Hallinnoija:Limingan kunta
Aika:20.1.2012 - 31.12.2014
Toteutusalue:Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Oulunsalo
Kustannusarvio:338680 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja alueen matkailutoimialan pienyritysten välillä ja tätä kautta vahvistaa ja kehittää yritysten palvelutarjontaa erityisesti kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen. Hankkeen osa-alueet ovat: !) Tuotteistus ja tuotekehitys 2) Liminganlahden luontokeskusympäristön toimintamallin luominen ja käyttöönotto sekä 3) Liminganlahden tunnettuuden lisääminen ja imagon vahvistaminen.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.liminka.fi
Loppuraportti:Liminganlahden_luontomatkailun_toimintamalli_ja_kansainvalistyminen_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy