Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Rokua Geopark-yrittäjyyshanke
Hallinnoija:Humanpolis Oy
Aika:1.1.2012 - 30.12.2014
Toteutusalue:Muhos, Utajärvi
Kustannusarvio:406185 €
Hankeryhmät:Elintarvike, Käsityö, luonnontuotteet, Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Maatilatalous, hevostalous, Maisema, maankäyttö, ympäristö, Matkailu, Muut, Muu yritystoiminta, Palvelut, Rakentaminen
  
Tiivistelmä:Hanketiivistelmä
Rokua Geopark yrittäjyyshankkeen tehtävänä on selvittää Rokua Geoparkin, Tervantie -matkailutien ja kasvavan vapaa- ajan asumisen luomat palvelu- ja yritystoiminnan mahdollisuudet kohdealueen kunnissa Muhos, Utajärvi ja Vaala. Hankkeen tehtävänä on myös edistää yritysten välistä yhteistyötä, innostaa yrityksiä kehittämään palveluja ja aikaansaada yritystoimintaa niille toimialoille, joille palveluja ei ole riittävästi tarjolla. Lisäksi tavoitteena on edistää yritysten välistä yhteistyötä kyseisten palvelujen tuottamisessa ja markkinoinnissa.
Työllisyystavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä.
Hanke edesauttaa alueen matkailualan ja muun palvelualana yritystoiminnan kehittymistä ja työllisyyden paranemista välittömästi sekä välillisesti. Tavoitteena on 20 uuden yrityksen ja 1-3 yritysten yhteistoimintaverkoston syntyminen. Varsinainen yritys- ja yritysryhmäkohtainen kehittäminen ei kuulu hankkeen piiriin, vaan siinä käytetään kuntien ja seutukuntien yritysneuvojien asiantuntemusta sekä ELY-keskuksen yrityskohtaista kehittämisrahoitusta ja tuotteistettuja asiantuntijapalveluja. Yritysten kehittämistoimenpiteet suoritetaan yhteistyössä alueen kuntien elinkeinojen kehittäjien kanssa.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.rokua.com/humanpolis
Loppuraportti:Rokua_Geopark_yrittajyyshanke_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy